Garanti Koşulları

Neffos Limitli Garanti Bildirimi

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Teknik Servis İletişim

Güvenlik Bildirimi

Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği

 

 

1-Neffos Limitli Garanti Bildirimi

Neffos ve/veya Neffos istirakleri ("Neffos") satın alınan her ürünün burada belirtilen kosullara haiz oldugunu beyan eder.

Bu ekranda bildirilen garanti maddeleri tüketicilerin yerel yasalarla teminat altında olan haklardan ayrı olarak elde ettikleri diger haklarından bahsetmektedir. Bu sebeple, bu bildirim tüketicilerin Yerel Yasalarca belirlenmis haklarını beyan eden Garanti Belgeleri yerine geçmez ve uzlasmazlıklarda tüketicinin lehine olarak kullanılacak sekilde ek teminatları bildirme amaçlı hazırlanmıstır.

Neffos, burada cihaza ve aksesualara ait garanti süreci boyunca bildirilen sekilde kullanım sonrası malzeme veya isçilik dolayısıyla herhangi bir hasar olmayacagını taahüt eder.

1. Ürün ve ürün ekipmanlarının garanti süresi yerel yasalarda belirtilen süreler öncelikli olarak geçerli olmak kaydıyla bu belge ile 24 ay olarak belirlenmistir. Cihazın kendisi ve dahili bataryası bu kapsamda olup, ürüne ait adaptor, kablo ve kulaklık gibi aksesuarlar ise satın alma tarihinden itibaren 3 ay boyunca garanti altındadır. Belirlenen garanti süreleri ürün Türkiye’den satın alınmıssa geçerlidir.

2. Garanti süreci boyunca, Neffos veya www.neffos.com adresinden erisilebilecek yetkili servis agı, üründe herhangi bir arıza bulunması durumunda ürüne ait arızayı tamir edecegini veya arızalı parçayı, ve hatta gerek duyulması durumunda komple cihazı degistirecegini, tamir edilen ürün ve/veya arızalı yerine verilen parça/cihazın arızalı olmayacagını, süreç boyunca tamir ve degisim için gerekli ekipmanları bulunduracagını taahüt eder. Cihazı satın alan kisi (Son Kullanıcı/Tüketici) garanti süreci boyunca bu tarz bir arızalı ürün için yapılacak olan servis islemleri süresince gerek isçilik gerek parca maliyeti olarak hiç bir sekilde ücrete tabi tutulmayacaktır.Servis süresince degisimi yapılan arızalı ekipman anakart,devre elemanı, parça, vb. Neffos’a ait olacaktır.

3. Eger yerel yasalarda aksi yönde bir bildirim yoksa, degisim sonrası yeni cihaz ve/veya parçanın garanti süresi, degisimi yapılmıs olan cihaz ve/veya parçanın kalan garanti süresi kadar olacaktır.

4. Neffos’un talep etmesi durumunda tüketici cihaza ait satın alma zamanının gösterir fis/fatura veya benzer dökümanı iletmek zorundadır. Ilgili bilgiyi içeren dökümanın teslim edilmemesi durumunda Neffos, ürünü garanti dısı olarak kabul etme hakkına sahiptir.

5. Asagıda belirtilen sekillerde olusan hasarlar ürünü bu garanti kapsamı dısına çıkarabilir:

• Normal yaslanma ve kullanıcı hatası ile olusan çizik/kesik ve yarıklar.

• Uygun kullanım için önerilen ortamlarda cihazın kullanılmaması yoluyla olusabilecek hasarlar.

• Yetkisiz bir sekilde cihazın açılması, tamir girisimi, degisim veya montajı ile olusan hasarlar.

• Kötü kullanım, dikkatsizlik veya kazaen olusan kullanıcı kökenli hasarlar.

• Cihazın uygunsuz testler için kullanımı, yetkisiz bakım ve degisim/montaj girisimi gibi sebeplerle olusan hasarlar.

• Su veya sıvı teması, hatalı gerilim kullanımı veya asırı tozlanma sebebiyle olusan hasarlar.

• Cihazın tüketiciye açık olan dıs yüzeyindeki plastik ekipmanın uygunsuz kullanım sonucu asınması veya çizikler sonucu olusan hasarlar.

6. Asagıdaki sebepler ile bu garanti geçersiz kalacaktır:

• Cihaza ait seri numarası veya garanti etiketi çıkarılmıs veya yırtılmıs ise.

• Bu garanti kapsamında bildirilen sartların Neffos’un bilgisi haricinde degistirilerek kullanımı.

• Satın alma tarihi hakkında ispat teskil eden yasal belgenin sunulmaması.

7. Bu garanti Neffos tarafından tahsis edilen ürün ve donanım ekipmanlarını içermektedir. 3.parti yazılım veya donanımlar ile cihazın kullanımı durumlarında bu yazılım veya donanımlar garanti kapsamında degildir.

8. Neffos verilerinizi yedeklememenizden kaynaklı herhangi bir medya, veri veya program kaybından sorumlu degildir.Bu sebeple Neffos, tüketiciye cihazını yetkili servise göndermeden yedeklemesini önermektedir.

9. Bu belge ile bildirilenler haricinde yerel yasalar ile saklı hakların dısında Neffos, ürüne herhangi bir ekstra garanti saglamamaktadır. Neffos, bu limitli garanti kapsamında bildirilen durumlar haricinde cihazda olusan hasarlar sonucu cihazın kullanılamaması dolayısıyla olusacak zararlardan sorumlu degildir.

10.Bu garanti yerel olarak www.neffos.com adresinde listelenen Neffos yetkili istirakleri tarafından sunulacaktır.

 

2-Tüketicinin Seçimlik Hakları

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yıldır

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı oldugunun anlasılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

Sözlesmeden dönme, Satıs bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; isçilik masrafı, degistirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karsı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasında müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin asılması, Tamirinin mümkün olmadıgının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ayıpsız misli ile degistirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 is gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala iliskin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dısında ise malın yetkili istasyon teslim tarihinden itibaren baslar. Malın arızasının 10 is günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip baska bir malın tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dısındadır.

8. Tüketici, garantiden dogan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyusmazlıklarda yerlesim yerinin bulundugu veya tüketici isleminin yapıldıgı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine basvurabilir.

9. Satıcı tarafından cihaz ile birlikte Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlügüne basvurabilir.

 

IMALATÇI / ITHALATÇI FIRMANIN

UNVANI: TPLINK BILGI TEKNOLOJILERI TIC.LTD.STI

MERKEZ ADRESI: Serifali Mevkii Barbaros Cad. Söylesi Sok. No:15/2 Kat:3/4 Ümraniye / Istanbul

 

TEKNİK SERVİS

UNVANI: Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

MERKEZ ADRESİ: Etiler Mah. Nispetiye Cad. No:101 34337 Etiler Beşiktaş / İstanbul

TELEFON / FAKS: 0212 359 05 17 / 0212 287 27 27

 

Diğer Yetkili Servis Noktaları

1.İstanbul Etiler Teknik Servis

Nispetiye cad. Etiler sk. No.101 Etiler / İstanbul

T:0212 359 0359 F:0212 287 2727

2.İstanbul Kadıköy Teknik Servis

Fahrettin Kerim Gökay Cad. NO.39-41/B Baycanhan

Hasanpaşa Kadıköy İstanbul

T:0212 359 0 359  F:0216 345 1600

3.Ankara Kızılay Teknik Servis

Kızılay Mah. Necatibey Cd. 51/2 Kızılay/ANKARA

T: T:0212 359 0 359  F:0312 232 5533

4. İzmir Çankaya Teknik Servis

Şair Eşref Bulvarı Yorsan İş Merkezi No.26B Çankay İzmir

T: 0212 359 0359 F:0232 489 7272

5. Adana Seyhan Teknik Servis

Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İş Merkezi

NO:52/102 Seyhan Adana

6.Bursa Teknik Servis

Kırcaali Mah.  Kayalı Sk. Ortaklar İş Merkezi

NO:34/42-43 Osmangazi Bursa

 

3-Güvenlik Bildirimi

Bu kısımda cihazınızın çalısması ve cihazınızın güvenle kullanımı ile alakalı önemli bilgileri yer almaktadır. Cihazınızı kullanmaya baslamadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Elektronik cihaz

Cihazınızı yasak olan yerlerde (örn. Uçus sırasında) kullanmayınız. Diger elektronik cihazlar ile etkilesime giren veya onlara zarar veren ortamlarda cihazınızı kullanmayınız.

Biomedikal Cihazlar ile Etkileşim

• Saglık kurulusları ve hastahanelerde bildirilmis olan kural ve kısıtlamalara riayet ediniz. Yasak olan noktalarda kullanmayınız.

• Bazı kablosuz cihazlar isitme aygıtı veya kalp pili gibi cihazların performansına etki edebilir. Daha fazla bilgi için servis saglayıcınız ile irtibata geçiniz.

• Kalp pili kullanan kisilerin cihazı pile 15 cm yakınlıkta kullanmaktan sakınması önerilir. Kalp pili ile cihaz etkilesiminin minimize edilmesi için, cihazı vücudunuzda kalp piline zıt tarafta kullanması gerekmektedir.

• Eger herhangi bir tıbbi ekipman kullanıyorsanız, ekipman üreticisi ile irtibata geçerek cihazın sinyal yayımladıgı frekanslardaki yayından ekipmanın etkilenip etkilenmeyecegine dair bilgi alınız.

• Cihazınızı ses sistemleri veya radyo kuleleri gibi çesitli frekanslarda yüksek güçlü sinyal yayan ortamların yakınında kullanmayınız. Yüksek radyo frekansları cihazınızın düzgün çalısmamasına sebep olabilir.

• Cihazın yayınladıgı sinyal sebebiyle aracınızdaki elektronik ekipman düzgün çalısmayabilir. Daha ayrıntılı bilgi için üreticiye basvurunuz.

Kulaklık Kullanımında İşitme ile İlgili İkazlar

• Olası bir isitme kaybını engellemek için, uzun süreli yüksek sesli müzik dinlemekten kaçınınız.

• Kulaklıkla yüksek sesli uzun süreli müzik dinlemek isitme kaybına kadar gidebilecek zararlara yol açabilir. Riski azaltmak için güvenli ve orta ses seviyesinde kullanım önerilir.

• Araç kullanımı sırasında yüksek seslere maruz kalmak dikkatinizi dagıtarak kaza riskini arttırabilir.

• Araç kullanırken kulaklık kullanımı önerilmez. Bulundugunuz ülke veya bölgede trafik kurallarına aykırı olabilecegi gibi dikkatinizi dagıtarak kaza yapmanıza sebep olabilir.

Yanıcı ve Patlayıcı Maddelerin Oldugu Ortamlar

• Potansiyel yanıcı veya patlayıcı maddelerin oldugu ortamlarda cihazınızı kapatınız. Bu tip ortamlarda talimat, yönerge, tabela ve kısıtlamalara riayet ediniz.

• Cihazınızı benzin istasyonlarında yakıt veya kimyasalların yakınında veya patlayıcı madde muhteva eden ortamlarda kullanmayınız.

• Cihazınızı, ekipman ve aksesuarlarını, yanıcı sıvılar, gaz veya patlayıcı maddeler ile aynı ortamda bulundurmayınız.

Seyahat Güvenligi

• Cihazınızı kullanırken yerel yasalara riayet ediniz. Kaza riskini azaltmak için sürüs boyunca cihazınızı kullanmayınız.

• Sürüsünüze konsantre olun. Temel sorumlulugunuz güvenli sürüs olmalıdır.

• Araç kullanırken cihazı elinizde tutmayınız. Hands free aksesuarlarını kullanınız.

• Herhangi bir arama yapacakken veya çagrı cevaplarken, öncelikle aracınızı yolun sagına çekiniz ve park ediniz.

• RF sinyalleri araç motorunun elektronik sistemlerine etki edebilir. Daha fazla bilgi için, araç üreticinize basvurunuz.

• Cihazınızı aracın hava yastıklarının oldugu alanlara bırakmayınız. Olası bir kazada hava yastıkları açıldıgında ortaya çıkan yüksek basınç dolayısıyla cihaz size zarar verebilir.

• Uçakta elektronik cihazların kullanımı uçagın elektronik devrelerine etkilesimde bulunabileceginden yasaklanmıstır. Inis ve kalkıs süresince cihazınızın kapalı oldugundan emin olunuz. Kalkıs sonrası yetkili personelin iznine müteakip cihazınızı uçus modunda çalıstırabilirsiniz.

Çalışma Ortamı

• Cihazınızı agır duman veya tütsüye maruz bırakmayınız. Zira bu cihazınızın dıs yüzeyine hasar verebilecegi gibi, cihazın normal çalısmasını da engelleyebilir.

• Cihazınızı yüksek yogunlukta toz ve küflü ortamlarda çalıstırmayınız veya muhafaza etmeyiniz. Zira bu cihazınıza hasar verebilecegi gibi, cihazın normal çalısmasını da engelleyebilir.

• Gök gürültülü havalarda simsek çarpması dolayısıyla meydana gelecek hasardan korunmak için cihazınızı kullanmamanız önerilir.

• Cihazınızı ve cihaz bataryasını asırı soguk ve asırı sıcak ortamlara maruz bırakmayın. Asırı sıcaklık cihazınıza zarar verebilir veya pilinize zarar verip sarj kapasitesini düsürerek verimliligini azaltır.

• Cihaz pilinin metal nesnelere temasından kaçınınız, zira bu bataryanızın + ve – kutupları arasında kısa devreye sebep olarak kısmi veya kalıcı sekilde zarar görmesine yol açabilir.

• Cihazınızı uzun süre direkt günes ısıgına (örnegin araba paneli) maruz bırakmayınız.

• Cihazınızı ve aksesuarlarını elektriksel hasardan korumak için, ates, yagmur ve nemden uzak tutunuz.

• Cihazınızı fırın, mikrodalga, soba, su ısıtıcı veya mum gibi ısı ve ates kaynaklarından uzak tutunuz.

• Cihaz kulaklıgı veya hoparlörüne keskin metal nesneler yerlestirmeyiniz. Bu nesne kalıntıları özellikle kulaklıkta kalırsa, fiziksel hasara neden olabilir.

• Çok amaçlı uçlar ve sarj aletlerini sıvı, toz, metal parçacıkları gibi iletken maddeler ile temasından sakınınız. Iletken maddeler terminaller arası kısa devre veya paslanma olusturarak cihazınızın yanması veya patlamasına sebep olabilir.

• Cihazınız asırı ısınmıssa çalısan uygulamalarınızı kapatınız ve cihazınızı bir müddet kullanmayınız. Eger asırı ısınmıs cihazınız uzunca bir süre teninize temas ederse, düsük dereceli yanıklara, ciltte kızarıklara sebep olabilir.

• Antenli cihazlarda cihazın antenine baskı uygulamayınız. Iletisim kalitesini düsürebilirsiniz.

• Cihazınızı çocukların cihazı ısırmasına veya emmesine olanak vermeyecek sekilde çocuklardan uzak tutunuz. Cihazın zarar görmesine hatta patlamasına sebep olabilir.

• Yerel yasalara ve kısıtlamalara riayet ediniz ve digerlerinin yasal ve kisilik haklarına saygı gösteriniz.

• Cihazınızın kamerasında flas ısıgınızı insanların ve hayvanların dogrudan gözlerine tutmayınız. Kısmi görme kaybı veya gözlere zarara sebep olabilir.

• Cihazı kullanırken ekranı kendinize çok yakınlastırmayınız ve kullanım ortamında yeterli miktar ısıgın mevcut oldugundan emin olunuz.

Çocukların Güvenligi

• Çocuklarınızın güvenligini göz önünde bulunduracak sekilde tüm önlemler ve önerilere uyunuz. Çocuklarınızın cihaz veya cihaz aksesuarları ile oynaması tehlikeli olabilir. Cihaz çıkarılabilir parçalardan olusmaktadır ve bu parçaların yutulması durumunda bogulma riski tasımaktadır. Çocuklardan uzak tutunuz.

• Cihaz ve aksesuarları çocukların kullanımı amacıyla üretilmemistir. Sadece ebeveyn kontrolünde kullandırınız.

Aksesuarlar

• Uyumlu ve onaylı olmayan güç adaptörü, sarj cihazı veya batarya kullanımı, yangın, patlama veya diger hasarlara sebep olabilir.

• Üretici onaylı batarya, sarj cihazı, adaptör veya aksesuarları kullanınız.

• Genel kullanımlı batarya ve sarj cihazları cihazınızın kullanım ömrünü azaltabilir. Bataryanızın yanmasına veya patlamasına neden olabilir.

• Neffos kendi tarafından onaylı olmayan ekipmanların kullanımı dolayıyla olusacak kullanıcı güvenligini tehdit eden zararlardan sorumlu tutulamaz

Şarj Güvenligi

• Prize takılabilir cihazlarda, priz yuvası cihaza yakın kolay erisilebilir bir noktada olmalıdır.

• Kullanım dısı iki sarj cihazını prizden çekiniz.

• Sarj cihazına baskı uygulamaktan ve cihazı düsürmekten sakınınız.

• Hasarlı kablo ve priz soketlerini kullanmaktan kaçınınız. Güvenli olmayan elektrik devreleri elektrik çarpması veya yangına sebebiyet verebilir.

• Zarar görmüs sarj aleti veya bataryayı asla kullanmayınız.

• Cihaza veya sarj aletine ıslak eller ile dokunmayınız. Kısa devre sonucu elektrik çarpmasına veya cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.

• Eger sarj adaptörünüz su veya benzer sıvı temasına, asırı neme maruz kaldıysa, kontrolü için yetkili teknik servise iletiniz.

• Sarj adaptörünüzün IEC60950-1/EN60950-1 direktiflerinin 2.5 maddesi uyarınca standardlara uygunlugundan ve yerel/ulusal kısıtlamalara riayet ettiginden emin olunuz.

• Cihazınıza yanlızca USB-IF logolu veya USB-IF uyumluluk programından geçmis ürünleri baglayınız.

• Güç kablosunu büküp egmeyiniz. Kısmi veya hasarlı kablo elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.

• Cihazınız sarj olurken kullanmayınız ve cihazınıza ıslak eller ile temas etmeyiniz. Aksi takdirde elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Cihazınızı veya güç adaptörünü kısa devre yapmayınız. Elektrik çarpması, yangın ya da bataryanızın verimli çalısmaması veya patlamasına neden olabilir.

Batarya Güvenligi

• Batarya kutuplarının anahtar, mücevher ve metal malzemeler gibi iletken maddeler ile temasından sakınınız. Bataryanın kısa devre yapması hasara ve yanıklara sebep olabilir.

• Bataryanızı yüksek sıcaklıktan ve dogrudan günes ısıgından uzak tutunuz. Mikrodalga fırın, soba, radyatör gibi ısıtıcıların üzerinde bırakmayınız. Batarya asırı ısınması durumunda patlayabilir.

• Bataryanızı tamire çalısmayınız, yabancı maddeler ile doldurmayınız, su ve diger sıvılar ile temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde batarya yanma, patlama veya diger hasarlara sebep olabilir.

• Bataryanın akması durumunda, elektrolitin cildinize ve gözlerinize temasından sakınınız. Cildinize veya gözlerinize temaz ederse, sadece su ile temas bölgesini yıkayın ve herhangi bir komplikasyonda direkt olarak doktorunuza danısın.

• Bataryanızın deformasyonu, renk degistirmesi, sarj ederken veya normal çalısmada asırı ısınması durumunda cihaz kullanımını bırakınız ve bataryanızı çıkarınız. Bu sekilde bataryanızı kullanmaya devam etmek pilin akmasına, yangın ve patlamaya sebep olabilir.

• Bataryanızı atese atmayınız. Hasarlı piller de patlayabilir.

• Biten bataryalarınızın geri dönüsümü içi yerel yasalara riayet ediniz. Bataryanın rasgele ve yetkisiz sekilde imhası yangın ve patlamaya sebep olabilir.

• Bataryanızı ısırıp emmeyiniz. Aksi takdirde batarya yanabilir, patlayabilir, saglıgınıza kalıcı hasarlar sebep olabilir.

• Bataryayı ezmeyiniz, kesmeyiniz veya asırı baskı uyugulamayınız. Kısa devre ve asırı ısınmaya sebep olabilir.

• Cihazı ya da bataryayı düsürmeyiniz. Sert zemine düserse zarar görebilir.

• Özellikle standby kullanım süresi fark edilir ölçüde azaldıysa, bataryanızı degistiriniz.

• Hasarlı veya akmıs bir Li-Ion bataryayı tamir etmeye çalısmayınız. Yetkili servis noktası ile irtibata geçiniz.

• Cihazınızdan veya bataryasından farklı bir ses geliyorsa veya bir koku fark ederseniz, duman veya sıvı akısı görürseniz, cihazın kullanımını anında bırakınız ve cihazı yetkili Neffos servis merkezine götürünüz. Aksi takdirde, cihaz yanabilir veya patlayabilir.

Temizleme ve Bakım

• Cihaz ve aksesuarlarını kuru tutmaya özen gösteriniz. Mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı kaynagı ile cihazınızı kurulamayınız. Cihazınız ıslandıysa açmayınız. Cihaz zaten açıksa kapatınız ve derhal bataryasını çıkarınız. Cihazı kuru bir havlu veya bez ile siliniz ve yetkili servis noktasına götürünüz.

• Cihazınızı asırı sıcak veya asırı soguk ortamlara maruz bırakmayınız. Bu ortamlarda cihaz düzgün bir sekilde çalısmayabilir, yanma ve patlama riski tasımaktadır.

• Cihazınızı fiziksel hasara karsı özenle kullanınız. Fiziksel hasar cihazın düzgün çalısmamasına, yanması veya patlamasına sebep olabilir.

• Cihazınızı temizleme veya bakım öncesi kullanmayı bırakınız, tüm uygulamaları kapatınız. Ayrıca baglı tüm kablo ve aksesuarları çıkarınız.

• Cihaz ve aksesuarların bakımında hiç bir sekilde deterjan, toz veya alkol ve benzin gibi kimyasallar kullanmayınız. Bu maddelerin kullanımı cihaz hasarına ve yanmalara sebep olabilir. Cihaz ve aksesuarlarını temiz, yumusak ve kuru bir bez ile siliniz.

• Cihazınızı manyetik alanlardan uzak tutunuz. Uzun süre manyetik alanda kalan cihazınız düzgün çalısmayabilir ve bataryası desarj olabilir. Kredi kartı vb. manyetik seritli kartlara temasından kaçınınız.

• Cihazınızı arka kapagını çıkarıp çalıstırmayınız. Batarya düsebilir ve cihazınız zarar görebilir.

• Cihazın kendisi veya aksesuarlarını söküp takmaya, tamir etmeye çalısmayınız. Bu cihazı garanti dısı bırakır ve üreticinin hasara karsı cihaz ile alakalı yükümlülügünü ortadan kaldırır. Herhangi bir hasar veya problemde, yardım ve servis almak için yetkili destek noktası ile irtibata geçiniz.

• Bir çarpısma sonucu cihaz ekranı kırılmıssa, cihazı kullanmayı anında bırakınız. Ekrana dokunmamaya özen gösteriniz ve kırık parçaları çıkarmayınız. Yetkili servis noktası ile irtibata geçiniz.

• Cihazınızı bozuk para, anahtar, kolye gibi metal nesneler ile birlikte muhafaza etmeyiniz. Cihazınız çizilebilir veya hasar görmesi sonucu düzgün çalısmayabilir. Eger batarya kutupları metal nesneler ile temas ederse kısa devre ve yangına sebebiyet verebilir.

4-Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği

Bazı fonksiyonların ve 3.parti yazılımların cihazınızda kullanılması kisisel bilgileriniz ve sahsi verilerinizin kaybına veya diger kisilerin erisimine sebep olabilir. Kisisel bilgi ve verilerinizi korumanıza yardımcı olmak üzere pek çok önlem alınabilir.

• Cihazınızı yetkisiz kisilerin kullanımını önlemek için güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

• Cihaz ekranınızın güvenlik kilidi için sifre ve kilit açma metodu olusturunuz.

• Periyodik olarak SIM kartınız, cihaz hafızası veya cihaza takmıs oldugunuz hafıza kartındaki verileri yedekleyiniz. Baska bir cihaza geçiste, eski cihazınızdaki bu bilgileri tasıma ardından sildiginizden emin olunuz.

• Eger tanımadıgınız bir kisi veya kaynaktan mesaj veya e-posta alıyorsanız ve virus olasılıgından süpheleniyorsanız, mesajı veya postayı açmadan siliniz.

• Eger cihazınızı internette sörf amaçlı kullanıyorsanız, web tarayıcınız ile açmıs oldugunuz kisisel bilgilerinizin çalınacagından süphe duyulan güvenlik riski tasıyan web sitelerinden uzak durunuz.

• Eger Wi-Fi tether ve/veya Bluetooth gibi servisler kullanıyorsanız, yetkisiz erisimi engellemek için bu servislere sifre atayınız. Servisler kullanımda degilse, uygulamalarını kapatınız.

• Cihaz güvenliginiz için bir yazılım yükleyiniz, düzenli olarak güncelleyiniz ve virus taraması yapınız.

• 3.parti uygulamaları geçerli ve güvenli bir kaynaktan indirdiginize ve uygulamanın virüs taramasından geçtigine emin olunuz.

• Neffos veya güvenli uygulama merkezleri tarafından saglanan güvenlik yazılımları ve yamaları yüklediginizden emin olunuz.

• Bazı uygulamalar lokasyonunuza erisim ve lokasyon bilgileriniz paylasım için sizlerden izin ister. Güvenilir olmayan uygulamaların kisisel bilgilerinize erisimi için izin verirken dikkatli olunuz.

• Cihazınız uygulama saglayıcılarına cihaz ile ilgili tanılama bilgileriniz saglayabilir. Çesitli uygulama üreticileri bu bilgileri kendi ürün ve servislerini gelistirmek amaçlı kullanabilir.

• Eger kisisel bilgi ve verilerinizin güvenligi hakkında süpheniz varsa, lütfen support@neffos.com adresine basvurunuz.

3.Parti Yazılım Bildirimi

Neffos bu ürün ile beraber verilen 3. Parti yazılımlara ait herhangi bir özel/tüzel yetkiye sahip degildir. Bu sebeple, Neffos 3.parti yazılım ve servislerine iliskin herhangi bir garanti taahüdünde bulunmaz. Neffos 3.parti yazılımlar ile ilgili destekte bulunmaz, 3.parti yazılım ve uygulamalara ait fonksiyonlarından veya uygulama performansından sorumlu degildir. 3.parti yazılımlar veya uygulamalar herhangi bir zamanda kesintiye ugrayabilir, kapanabilir,

düzgün çalısmayabilir. Bu durumlarda Neffos kesinlikle uygulamanın veya servisin erisilebilirligine garantide bulunmaz. 3.parti uygulamalar ag üzerinden veya iletim araçları ile çesitli içerik ve servisler yayımlayabilir. Bu islem Neffos’un kontrolü dısındadır. Yasaların elverdigi ölçüde, Neffos 3.parti yazılım ve uygulamaların sundugu servislerden meydana gelebilecek hasarlardan ve/veya bu servislere erisimde yasanan kesinti veya problemlerden

sorumlu tutulamayacagını net bir sekilde bildirmektedir. Neffos bu cihaza kurulan 3. Parti yazılım veya uygulamalardaki metin, görsel veya video içerikleri de dahil olmak üzere uygulamaların yasallıgı, lisansları, kalitesi veya diger yazılım özelliklerinden sorumlu degildir. Kullanıcılar 3.parti uygulama ve servislerin kurulumu ve güncellenmesi sonucu ortaya çıkacak olan bu cihaz ile uyumluluk da dahil tüm risk ve etkilerden tek sorumludur.

Bu cihaz açık kaynak kodlu Android™ platformu kullanılarak gelistirilmis ve bu platform üzerinden özellestirilmistir. Bu sebeple, bu ürün standard Android platformu tarafından desteklenen tüm fonksiyonlara haiz olmayabilir ve 3.parti uygulamalar ile uyumlu çalısmayabilir. Neffos bu tarz uyumluluk konularında herhangi bir garanti taahüdünde bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.