นโยบายความเป็นส่วนตัว

Neffos ตระหนัก/เข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้นเราจึงได้จัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในแง่ของการเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ โปรดอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยัง Neffos เมื่อคุณเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบนมือถือของ Neffos ย่อมถือว่าคุณเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขในนโยบายนี้โดยสมบูรณ์ และยอมรับในหน้าที่รับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว

โรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการบนมือถือของ Neffos เท่านั้น และไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม Neffos ไม่มีอำนาจควบคุมวิธีการที่บุคคลที่สามใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือปกป้องข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้น

1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Neffos

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Neffos นอกจากข้อมูลที่คุณเป็นผู้ให้แก่เราโดยตรงแล้ว (เช่น บัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวสำหรับบริการบางอย่างของ Neffos เช่น เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส) เราอาจทำการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ รวมทั้งการใช้แอปและบริการต่างๆ ของเรา ตัวอย่าง เราอาจเก็บรวบรวม:

1) ข้อมูลอุปกรณ์ – หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์, หมายเลข IMEI, เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ, เวอร์ชันของ ROM, รหัสประเทศ เป็นต้น

2) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง – ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดฟังก์ชันการหาตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้หยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

3) นิสัยของผู้ใช้ – นิสัยของผู้ใช้สำหรับตั้งค่าการแสดงผล เสียง และระบบสั่น

4) การใช้อุปกรณ์ – การใช้เนื้อที่ว่างบนที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการเครือข่าย เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ เป็นต้น

5) การบันทึกข้อมูล – ไฟล์เก็บบันทึกเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน เวลาและระยะเวลาของการใช้บริการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในการตั้งค่าคุ๊กกี้ของอุปกรณ์

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ และรวมเข้ากับข้อมูลอื่นที่ได้รับมาหรือที่เกี่ยวข้องกับคุณ ตามที่กฎหมายอนุญาต

2. วิธีที่ Neffos นำข้อมูลของคุณไปใช้

ข้อมูลของคุณที่ Neffos เก็บรวบรวมไว้ ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

1) ให้ประสบการณ์ในการใช้งานแก่ผู้ใช้แบบกำหนดเอง เนื้อหา การตลาด และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

2) มีบริการบำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

3) ป้องกัน ตรวจสอบ และหยุดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการหลอกลวง ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย

4) ช่วยให้เราสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น

5) วัตถุประสงค์อื่นหลังจากที่ได้รับความยินยอมจากคุณแล้ว

3. Neffos เปิดเผยข้อมูลของคุณกับใคร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

1) ด้วยความยินยอมจากคุณ

เราจะเปิดเผยขอมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามหลังจากที่ได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น

2) เปิดเผยกับตัวแทนหรือหุ้นส่วนของเรา

เราอาจเปิดเผยส่วนของข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทตัวแทนหรือหุ้นส่วนของเรา เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคุณ เราจะห้ามตัวแทนหรือหุ้นส่วนของเราอย่างเข้มงวดมิให้นำข้อมูลที่เราแชร์นั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

3) กฎหมายบังคับ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณหากร้องขอตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หน่วยงานศาลหรือรัฐบาล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามอื่นใดที่นอกเหนือไปจากสถานการณ์ตามที่ระบุข้างต้น

4. ที่จัดเก็บและการส่งข้อมูล

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานั้นอาจถูกจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณหรือบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา และอาจถูกส่ง จัดเก็บ และประมวลผลนอกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ (เช่น ประเทศจีน) ซึ่งอาจรวมถึงเขตอำนาจศาลที่อาจไม่มีระเบียบข้อบังคับในการปกป้องความเป็นส่วนตัวได้เหมือนกับในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ ขณะทำการประมวลผลนี้ Neffos จะใช้มาตรการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกเข้าถึง นำไปใช้ หรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อบกพร่องโดยทั่วไปและความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการของเครือข่าย เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยอย่างแท้จริง

5. วิธีการที่ Neffos ปกป้องข้อมูลของคุณ

Neffos มีการรักษาความปลอดภัยบนข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเข้มงวด เราวางวิธีปฏิบัติที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำลาย หรือข้อมูลสูญหายโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะมีขั้นตอนทั้งหมดอย่างสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่าง เราจะใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสและวิธีการด้านเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกเก็บไว้อย่างเป็นความลับ เราจะปกป้องศูนย์ข้อมูลผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ระบบคอยตรวจสอบ และกลไกการเข้ารหัส เพื่อปกป้องการโจมตีข้อมูลที่เป็นอันตราย เราจะใช้กลไกควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่ามีเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ เราจะเพิ่มการตระหนักรู้ของพนักงานถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เราจะปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่โปรดทราบว่าไม่มีมาตรการความปลอดภัยใดที่จะไม่มีขอผิดพลาดเลย

6. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เพื่อรักษาให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน Neffos ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกเผยแพร่ทันทีหลังจากที่มีการปรับปรุง หากคุณยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Neffos ต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ย่อมถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขนี้ ทันทีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงแล้ว จะมีการเปลี่ยนวันที่ "ปรับปรุงครั้งล่าสุด"

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ตุลาคม 2016